Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 februarie 2019 - Strasbourg

2. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat decizia comisiei competente de a iniția negocieri interinstituționale pe baza următorului raport [în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură]:

—   Comisia LIBE: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii Comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Raportoare: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură, un număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții al zilei de mâine, ca decizia de a iniția negocieri să fie supusă la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

Ultima actualizare: 12 martie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate