Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. února 2019 - Štrasburk

3. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 96/53/ES, pokud jde o lhůtu pro provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky v případě kabin vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - výbor JURI - výbor LIBE - Zpravodajové: Heidi Hautala, Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)

Poslední aktualizace: 12. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí