Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 12. veljače 2019. - Strasbourg

3. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

2) odbora

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993., Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - IMCO - Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - JURI - Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - LIBE - Izvjestiteljica: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ u pogledu roka za provedbu posebnih pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine s poboljšanim aerodinamičkim radnim učinkom, energetskom učinkovitošću i sigurnošću (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - TRAN - Izvjestiteljica: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - JURI - LIBE - Izvjestiteljica: Heidi Hautala - Izvjestitelj: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)

Posljednje ažuriranje: 12. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti