Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0309(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0180/2018

Внесени текстове :

A8-0180/2018

Разисквания :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Гласувания :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Обяснение на вота
PV 12/02/2019 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Протокол
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург

4. Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза [2017/0309(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Беше проведено първоначално разискване на 30 май 2018 г. (точка 22 от протокола от 30.5.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 31 май 2018 г. (точка 7.6 от протокола от 31.5.2018 г.).

Elisabetta Gardini представи доклада.

Изказа се Željana Zovko (докладчик по становище на комисията DEVE).

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се José Manuel Fernandes (докладчик по становището на комисията BUDG), Francesc Gambús, от името на групата PPE, Nikos Androulakis, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho и João Ferreira.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Soledad Cabezón Ruiz, Notis Marias, Karin Kadenbach, Bronis Ropė и Nicola Caputo.

Изказаха се Christos Stylianides и Elisabetta Gardini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 12.2.2019 г.

Последно осъвременяване: 12 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност