Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2284(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0045/2019

Внесени текстове :

A8-0045/2019

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 5
CRE 12/02/2019 - 5

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0082

Протокол
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург

5. Устойчива употреба на пестициди (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно прилагането на Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди [2017/2284(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (в качеството на заместник на докладчика) представи доклада.

Изказа се Sofia Ribeiro (докладчик по становището на комисията AGRI).

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Pavel Poc, от името на групата S&D, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Giancarlo Scottà, от името на групата ENF, Norbert Lins, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso и Herbert Dorfmann.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană и Franc Bogovič.

Изказаха се Vytenis Povilas Andriukaitis и Miriam Dalli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.21 от протокола от 12.2.2019 г.

Последно осъвременяване: 12 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност