Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2284(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0045/2019

Ingediende teksten :

A8-0045/2019

Debatten :

PV 12/02/2019 - 5
CRE 12/02/2019 - 5

Stemmingen :

PV 12/02/2019 - 9.21
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0082

Notulen
Dinsdag 12 februari 2019 - Straatsburg

5. Duurzaam gebruik van pesticiden (debat)
Volledige verslagen

Verslag inzake de uitvoering van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden [2017/2284(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Sofia Ribeiro (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI).

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Pavel Poc, namens de S&D-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de EFDD-Fractie, Giancarlo Scottà, namens de ENF-Fractie, Norbert Lins, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso en Herbert Dorfmann.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană en Franc Bogovič.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Miriam Dalli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.21 van de notulen van 12.2.2019.

Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid