Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2284(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0045/2019

Teksty złożone :

A8-0045/2019

Debaty :

PV 12/02/2019 - 5
CRE 12/02/2019 - 5

Głosowanie :

PV 12/02/2019 - 9.21
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0082

Protokół
Wtorek, 12 lutego 2019 r. - Strasburg

5. Zrównoważone stosowanie pestycydów (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów [2017/2284(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (zastępczyni sprawozdawczyni) przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Sofia Ribeiro (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI).

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Pavel Poc w imieniu grupy S&D, Jan Huitema w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Giancarlo Scottà w imieniu grupy ENF, Norbert Lins, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso i Herbert Dorfmann.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană i Franc Bogovič.

Głos zabrali Vytenis Povilas Andriukaitis i Miriam Dalli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.21 protokołu z dnia 12.2.2019.

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności