Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2284(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0045/2019

Predkladané texty :

A8-0045/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 5
CRE 12/02/2019 - 5

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0082

Zápisnica
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg

5. Trvalo udržateľné používanie pesticídov (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o vykonávaní smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov [2017/2284(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (zastupujúci spravodajca) uviedla správu.

V rozprave vystúpila Sofia Ribeiro (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Pavel Poc v mene skupiny S&D, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Giancarlo Scottà v mene skupiny ENF, Norbert Lins, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso a Herbert Dorfmann.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană a Franc Bogovič.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Miriam Dalli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.21 zápisnice zo dňa 12.2.2019.

Posledná úprava: 12. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia