Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2108(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0046/2019

Внесени текстове :

A8-0046/2019

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 6
CRE 12/02/2019 - 6

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.22
CRE 12/02/2019 - 9.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0083

Протокол
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург

6. Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно прилагането на Директивата за трансграничното здравно обслужване [2018/2108(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ivo Belet представи доклада.

Изказа се Maria Grapini (докладчик по становището на комисията IMCO).

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се Cristian-Silviu Buşoi, от името на групата PPE, Tiemo Wölken, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Notis Marias, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke и Peter Liese.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Pascal Arimont и Seán Kelly.

Изказаха се Vytenis Povilas Andriukaitis и Ivo Belet.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.22 от протокола от 12.2.2019 г.

Последно осъвременяване: 12 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност