Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0169(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0044/2019

Внесени текстове :

A8-0044/2019

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 7
CRE 12/02/2019 - 7

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0071

Протокол
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург

7. Минимални изисквания за повторното използване на водата (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата [2018/0169(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Simona Bonafè представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се Marijana Petir (докладчик по становище на комисията AGRI), Francesc Gambús, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, Sylvie Goddyn, от името на групата EFDD, и Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Danilo Oscar Lancini и Angélique Delahaye.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria и Seán Kelly.

Изказаха се Karmenu Vella, Inés Ayala Sender, за да зададе въпрос на Karmenu Vella, на който той отговори, и Simona Bonafè.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.10 от протокола от 12.2.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 12.17 ч. в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 12 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност