Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0169(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0044/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0044/2019

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 7
CRE 12/02/2019 - 7

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0071

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

7. Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων [2018/0169(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Η Simona Bonafè παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marijana Petir (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Francesc Gambús, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Danilo Oscar Lancini και Angélique Delahaye.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella, Inés Ayala Sender, για να θέσει ερώτηση στον Karmenu Vella, ο οποίος της απαντά, και Simona Bonafè.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.17 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου