Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0239(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0016/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0016/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0066

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

9.5. Συμφωνία για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό *** (ψηφοφορία)

Σύσταση για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό [2018/0239(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0066)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου