Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0211(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0064/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0064/2019

Συζήτηση :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0068

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

9.7. Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης [2018/0211(COD)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0068)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου