Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2509(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0098/2019

Esitatud tekstid :

B8-0098/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/02/2019 - 9.14
CRE 12/02/2019 - 9.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0075

Protokoll
Teisipäev, 12. veebruar 2019 - Strasbourg

9.14. Vajadus koostada tugevdatud 2020. aasta järgne ELi strateegiline raamistik romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate jaoks ja romavastasusega võitlemise tõhustamiseks (hääletus)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad (2019/2509(RSP))

Arutelu toimus 30 jaanuar 2019 (30.1.2019 protokollipunkt 27).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Lívia Járóka ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ja Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana ja Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel vajaduse kohta koostada tugevdatud 2020. aasta järgne ELi strateegiline raamistik romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate jaoks ja romavastasusega võitlemise tõhustamiseks (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0075)

Sõnavõtud

Anna Maria Corazza Bildt esitas suulise muudatusettepaneku punkti 3 kohta. Muudatusettepanek võeti vastu.

Viimane päevakajastamine: 12. märts 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika