Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2509(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0098/2019

Teksty złożone :

B8-0098/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/02/2019 - 9.14
CRE 12/02/2019 - 9.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0075

Protokół
Wtorek, 12 lutego 2019 r. - Strasburg

9.14. Strategie na rzecz integracji Romów (głosowanie)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Strategie na rzecz integracji Romów (2019/2509(RSP))

Debata odbyła się dnia 30 stycznia 2019 r. (pkt 27 protokołu z dnia 30.1.2019).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Lívia Járóka i Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl i Fredrick Federley, w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva i Kostas Chrysogonos, w imieniu grupy GUE/NGL, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana i Sven Giegold, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie konieczności wzmocnienia strategicznych unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów po 2020 r. i bardziej zdecydowanej walki z antycygańskością (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0075)

Wystąpienia

Anna Maria Corazza Bildt, aby przedstawić poprawkę ustną do ust. 3. Poprawka ta została przyjęta.

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności