Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2509(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0098/2019

Predkladané texty :

B8-0098/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.14
CRE 12/02/2019 - 9.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0075

Zápisnica
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg

9.14. Stratégie integrácie Rómov (hlasovanie)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Stratégie integrácie Rómov (2019/2509(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 30. januára 2019 (bod 27 zápisnice zo dňa 30.1.2019).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Lívia Járóka a Roberta Metsola, v mene skupiny PPE, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster a Ana Gomes, v mene skupiny S&D, Branislav Škripek, v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl a Fredrick Federley, v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva a Kostas Chrysogonos, v mene skupiny GUE/NGL, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana a Sven Giegold, v mene skupiny Verts/ALE, o potrebe posilneného strategického rámca EÚ pre národné stratégie začleňovania Rómov po roku 2020 a zintenzívnení boja proti protirómskemu zmýšľaniu (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0075)

Vystúpenia:

Anna Maria Corazza Bildt, ktorá predložila ústny pozmeňujúci návrh k odseku 3. Tento pozmeňujúci návrh bol akceptovaný.

Posledná úprava: 12. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia