Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 februarie 2019 - Strasbourg

9. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


9.1. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024) *** (vot)

9.2. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024) (rezoluție) (vot)

9.3. Propunere de rezoluție în temeiul articolului 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură prin care se solicită un aviz din partea Curții de Justiție asupra compatibilității cu tratatele a propunerii de Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Maroc (vot)

9.4. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Maroc *** (vot)

9.5. Acordul pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic *** (vot)

9.6. Protocol la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între UE și Mexic (aderarea Republicii Croația) *** (vot)

9.7. Programul UE de luptă antifraudă ***I (vot)

9.8. Planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I (vot)

9.9. Mecanismul de protecție civilă al Uniunii ***I (vot)

9.10. Cerințele minime pentru reutilizarea apei***I (vot)

9.11. Omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere ***I (vot)

9.12. Programul privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor și statisticile europene ***I (vot)

9.13. TVA: sistemul definitiv pentru impozitarea comerțului dintre statele membre * (vot)

9.14. Strategii de integrare a romilor (vot)

9.15. Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE (vot)

9.16. Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată (vot)

9.17. Punerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei (vot)

9.18. Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE (vot)

9.19. Statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) (vot)

9.20. O politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii (vot)

9.21. Utilizarea durabilă a pesticidelor (vot)

9.22. Punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră (vot)
Ultima actualizare: 12 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate