Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. února 2019 - Štrasburk

10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan a Seán Kelly

zpráva José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins a Jiří Pospíšil

zpráva Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera a Seán Kelly

zpráva Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias a José Inácio Faria

zpráva Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Momchil Nekov

Strategie integrace Romů - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz a Stanislav Polčák

zpráva Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld a Francis Zammit Dimech

zpráva Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

zpráva Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová a Andrejs Mamikins

zpráva Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

zpráva Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly a Dobromir Sośnierz

zpráva Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov a Stanislav Polčák

zpráva Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner a Momchil Nekov.

Poslední aktualizace: 12. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí