Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. veebruar 2019 - Strasbourg

10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus: João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan ja Seán Kelly

Raport: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins ja Jiří Pospíšil

Raport: Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera ja Seán Kelly

Raport: Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias ja José Inácio Faria

Raport: Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Momchil Nekov

Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz ja Stanislav Polčák

Raport: Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld ja Francis Zammit Dimech

Raport: Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Raport: Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová ja Andrejs Mamikins

Raport: Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Raport: Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly ja Dobromir Sośnierz

Raport: Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov ja Stanislav Polčák

Raport: Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Momchil Nekov.

Viimane päevakajastamine: 12. märts 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika