Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 lutego 2019 r. - Strasburg

10. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Zalecenie João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan i Seán Kelly

Sprawozdanie José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera i Seán Kelly

Sprawozdanie Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias i José Inácio Faria

Sprawozdanie Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias i Momchil Nekov

Strategie na rzecz integracji Romów - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Maite Pagazaurtundúa Ruiz - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld i Francis Zammit Dimech

Sprawozdanie Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Sprawozdanie Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly i Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner i Momchil Nekov.

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności