Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 februarie 2019 - Strasbourg

10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandare João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan și Seán Kelly

Raport José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins și Jiří Pospíšil

Raport Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera și Seán Kelly

Raport Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias și José Inácio Faria

Raport Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias și Momchil Nekov

Strategii de integrare a romilor - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz și Stanislav Polčák

Raport Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld și Francis Zammit Dimech

Raport Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Raport Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová și Andrejs Mamikins

Raport Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Raport Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly și Dobromir Sośnierz

Raport Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov și Stanislav Polčák

Raport Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner și Momchil Nekov.

Ultima actualizare: 12 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate