Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg

10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie: João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan a Seán Kelly

Správa: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins a Jiří Pospíšil

Správa: Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera a Seán Kelly

Správa: Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias a José Inácio Faria

Správa: Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Momchil Nekov

Stratégie integrácie Rómov - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz a Stanislav Polčák

Správa: Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld a Francis Zammit Dimech

Správa: Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Správa: Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová a Andrejs Mamikins

Správa: Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Správa: Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly a Dobromir Sośnierz

Správa: Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov a Stanislav Polčák

Správa: Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner a Momchil Nekov.

Posledná úprava: 12. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia