Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 februari 2019 - Straatsburg

14. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie het volgende verzoek tot benoeming ontvangen:

Commissie IMCO: Lucy Anderson

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid