Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. februar 2019 - Strasbourg

15. Situationen i Syrien (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi og Eugen Freund, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou og Jean-Luc Schaffhauser.

Taler: Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 12. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik