Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. február 12., Kedd - Strasbourg

15. A szíriai helyzet (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A szíriai helyzet (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi és Eugen Freund, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou és Jean-Luc Schaffhauser.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2020. március 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat