Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2019 m. vasario 12 d. - Strasbūras

15. Padėtis Sirijoje (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michaela Šojdrová), Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi ir Eugen Freund (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou ir Jean-Luc Schaffhauser.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2020 m. kovo 12 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika