Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 februarie 2019 - Strasbourg

15. Situația din Siria (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Siria (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi și Eugen Freund, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou și Jean-Luc Schaffhauser.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 12 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate