Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2148(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0467/2018

Ingivna texter :

A8-0467/2018

Debatter :

PV 12/02/2019 - 16
CRE 12/02/2019 - 16

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.13
CRE 13/02/2019 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0095

Protokoll
Tisdagen den 12 februari 2019 - Strasbourg

16. Kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina [2018/2148(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Cristian Dan Preda redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: George Ciamba (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Dubravka Šuica för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, Željana Zovko, Tanja Fajon, Marijana Petir och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jasenko Selimovic, Notis Marias och Ivana Maletić.

Talare: Johannes Hahn, George Ciamba och Cristian Dan Preda.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 13.2.2019.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Senaste uppdatering: 12 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy