Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург

18. Дебат с председателя на Министерския съвет на Италианската република Джузепе Конте относно бъдещето на Европа (разискване)
CRE

Дебат с председателя на Министерския съвет на Италианската република Джузепе Конте относно бъдещето на Европа (2019/2533(RSP))

Председателят откри разискването с кратко изявление.

Изказа се Giuseppe Conte (председател на Министерския съвет на Италианската република).

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Mara Bizzotto, от името на групата ENF, и Steven Woolfe, независим член на ЕП.

Изказа се Giuseppe Conte.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt и Igor Šoltes.

Изказа се Giuseppe Conte.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 12 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност