Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 februari 2019 - Straatsburg

18. Debat met de voorzitter van de ministerraad van de Republiek Italië, Giuseppe Conte, over de toekomst van Europa (debat)
CRE

Debat met de voorzitter van de ministerraad van de Republiek Italië, Giuseppe Conte, over de toekomst van Europa (2019/2533(RSP))

De Voorzitter leg een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Giuseppe Conte (voorzitter van de ministerraad van de Republiek Italië).

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, en Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Giuseppe Conte.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Giuseppe Conte.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid