Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 lutego 2019 r. - Strasburg

18. Debata z prezesem Rady Ministrów Republiki Włoskiej Giuseppe Contem na temat przyszłości Europy (debata)
CRE

Debata z prezesem Rady Ministrów Republiki Włoskiej Giuseppe Contem na temat przyszłości Europy (2019/2533(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wprowadzenia do debaty.

Głos zabrał Giuseppe Conte (Prezes Rady Ministrów Republiki Włoskiej).

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF, i Steven Woolfe niezrzeszony.

Głos zabrał Giuseppe Conte.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt i Igor Šoltes.

Głos zabrał Giuseppe Conte.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności