Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 februari 2019 - Strasbourg

18. Debatt med Italiens premiärminister Giuseppe Conte om Europas framtid (debatt)
CRE

Debatt med Italiens premiärminister Giuseppe Conte om Europas framtid (2019/2533(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Giuseppe Conte (Italiens premiärminister).

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, och Steven Woolfe, grupplös.

Talare: Giuseppe Conte.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt och Igor Šoltes.

Talare: Giuseppe Conte.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Senaste uppdatering: 12 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy