Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург

19. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят припомни, че препоръките на комисиите INTA и ECON да не се повдигат възражения спрямо делегираните актове бяха обявени в пленарна зала в понеделник, 11 февруари 2019 г. (точка 5 от протокола от 11.2.2019 г).

Срещу тези препоръки не е било повдигнато никакво възражение в рамките на срока от 24 часа, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

Във връзка с това тези препоръки се считат за приети и ще бъдат публикувани в протокола от заседанието утре, сряда, 13 февруари 2019 г.

Последно осъвременяване: 12 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност