Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. februar 2019 - Strasbourg

19. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden mindede om, at henstillingerne fra INTA og ECON om ikke at gøre indsigelse mod de delegerede retsakter var blevet meddelt på plenarmødet mandag den 11. februar 2019 (punkt 5 i protokollen af 11.2.2019).

Der var ikke gjort indsigelse mod disse henstillinger inden for fristen på 24 timer som fastsat i henhold til forretningsordenens artikel 105, stk. 6..

Derfor ansås henstillingerne for vedtaget, og de ville blive offentliggjort under vedtagne tekster fra mødet den efterfølgende dag, onsdag den 13. februar 2019.

Seneste opdatering: 12. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik