Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 februari 2019 - Straatsburg

19. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat de aanbevelingen van de Commissies INTA en ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde handelingen maandag 11 februari 2019 ter plenaire vergadering zijn meegedeeld (punt 5 van de notulen van 11.2.2019).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbevelingen binnen de in artuikel 105, lid 6, van het Reglement gestelde termijn van vierentwintig uur.

Deze aanbevelingen worden bijgevolg geacht te zijn goedgekeurd en zullen worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van morgen, woensdag 13 februari 2019.

Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid