Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg

19. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda pripomenul, že odporúčania výborov INTA a ECON nevzniesť námietku voči delegovaným aktom boli oznámené v pléne v pondelok 11. februára 2019 (bod 5 zápisnice zo dňa 11.2.2019).

Voči týmto odporúčaniam nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Odporúčania sa teda považujú za schválené a budú zverejnené v prijatých textoch k rokovaniu zajtra v stredu 13. februára 2019.

Posledná úprava: 12. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia