Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 februari 2019 - Strasbourg

19. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen påminde om INTA- och ECON-utskottens rekommendationer att inte invända mot de delegerade akter som tillkännagivits i kammaren måndagen den 11 februari 2019 (punkt 5 i protokollet av den 11.2.2019).

Inga invändningar mot dessa rekommendationer hade gjorts inom den tidsfrist på 24 timmar som stadgas i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Dessa rekommendationer var därför godkända och skulle offentliggöras i bilagan med antagna texter för nästa dag, onsdagen den 13 februari 2019.

Senaste uppdatering: 12 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy