Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0403(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0020/2019

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0092

Протокол
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург

20. Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур *** - Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция) - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур *** - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция) - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур *** - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция) (разискване)
CRE

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A8-0053/2019)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур [2018/0093M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A8-0048/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A8-0054/2019)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, друга страна [2018/0095M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A8-0049/2019)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна [2018/0403M(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin и Antonio López-Istúriz White представиха своите препоръки и докладите.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Alessia Maria Mosca, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Anne-Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, France Jamet, от името на групата ENF, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Danilo Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa и Francisco Assis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Cristian-Silviu Buşoi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказаха се Cecilia Malmström и David Martin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 13.2.2019 г, точка 8.7 от протокола от 13.2.2019 г, точка 8.8 от протокола от 13.2.2019 г, точка 8.9 от протокола от 13.2.2019 г, точка 8.10 от протокола от 13.2.2019 г и точка 8.11 от протокола от 13.2.2019 г.

Последно осъвременяване: 12 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност