Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0403(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0020/2019

Forhandlinger :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 8.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0092

Protokol
Tirsdag den 12. februar 2019 - Strasbourg

20. Frihandelsaftale mellem EU og Singapore *** - Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) - Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore *** - Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning) - Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore *** - Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Hensstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A8-0053/2019)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore [2018/0093M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A8-0048/2019)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A8-0054/2019)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side [2018/0095M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A8-0049/2019)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side [2018/0403M(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin og Antonio López-Istúriz White forelagde henstillingerne og betænkningerne.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Alessia Maria Mosca for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Anne-Marie Mineur for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, France Jamet for ENF-Gruppen, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Danilo Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa og Francisco Assis.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Cristian-Silviu Buşoi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo og Notis Marias.

Talere: Cecilia Malmström og David Martin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 13.2.2019, punkt 8.7 i protokollen af 13.2.2019, punkt 8.8 i protokollen af 13.2.2019, punkt 8.9 i protokollen af 13.2.2019, punkt 8.10 i protokollen af 13.2.2019 og punkt 8.11 i protokollen af 13.2.2019.

Seneste opdatering: 12. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik