Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0403(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0020/2019

Keskustelut :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 8.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0092

Pöytäkirja
Tiistai 12. helmikuuta 2019 - Strasbourg

20. EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus *** - EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus *** - EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus *** - EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
CRE

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A8-0053/2019)

Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä [2018/0093M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A8-0048/2019)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A8-0054/2019)

Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2018/0095M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A8-0049/2019)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta [2018/0403M(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin ja Antonio López-Istúriz White esittelivät suositukset ja mietinnöt.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Alessia Maria Mosca S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta, Anne-Marie Mineur GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Danilo Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa ja Francisco Assis.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Cristian-Silviu Buşoi.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja David Martin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.6, istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.7, istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.8, istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.9, istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.10 ja istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.11.

Päivitetty viimeksi: 12. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö