Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0403(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

A8-0020/2019

Rasprave :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0092

Zapisnik
Utorak, 12. veljače 2019. - Strasbourg

20. Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura *** - Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rezolucija) - Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura *** - Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura (rezolucija) - Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura *** - Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura (rezolucija) (rasprava)
CRE

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A8-0053/2019)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura [2018/0093M(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A8-0048/2019)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A8-0054/2019)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane [2018/0095M(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A8-0049/2019)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane [2018/0403M(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin i Antonio López-Istúriz White predstavili su svoje preporuke i izvješća.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Alessia Maria Mosca, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ramon Tremosa i Balcells, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anne-Marie Mineur, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, France Jamet, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Danilo Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa i Francisco Assis.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Cristian-Silviu Buşoi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo i Notis Marias.

Govorili su Cecilia Malmström i David Martin.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika od 13.2.2019., točka 8.7 zapisnika od 13.2.2019., točka 8.8 zapisnika od 13.2.2019., točka 8.9 zapisnika od 13.2.2019., točka 8.10 zapisnika od 13.2.2019. i točka 8.11 zapisnika od 13.2.2019..

Posljednje ažuriranje: 12. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti