Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0403(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0020/2019

Debaty :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 8.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0092

Protokół
Wtorek, 12 lutego 2019 r. - Strasburg

20. Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem *** - Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja) - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem *** - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja) - Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem *** - Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja) (debata)
CRE

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A8-0053/2019)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru [2018/0093M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A8-0048/2019)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A8-0054/2019)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony [2018/0095M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A8-0049/2019)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony [2018/0403M(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin i Antonio López-Istúriz White przedstawili zalecenia i sprawozdania.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Alessia Maria Mosca w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Anne-Marie Mineur w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, France Jamet w imieniu grupy ENF, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Danilo Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa i Francisco Assis.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Cristian-Silviu Buşoi.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i David Martin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 13.2.2019, pkt 8.7 protokołu z dnia 13.2.2019, pkt 8.8 protokołu z dnia 13.2.2019, pkt 8.9 protokołu z dnia 13.2.2019, pkt 8.10 protokołu z dnia 13.2.2019 i pkt 8.11 protokołu z dnia 13.2.2019.

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności