Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0403(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0020/2019

Debatter :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.10

Antagna texter :

P8_TA(2019)0092

Protokoll
Tisdagen den 12 februari 2019 - Strasbourg

20. Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore *** - Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution) - Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore *** - Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution) - Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore *** - Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore (resolution) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A8-0053/2019)

Betänkande med ett förslag till en resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore [2018/0093M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A8-0048/2019)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A8-0054/2019)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan [2018/0095M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A8-0049/2019)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan [2018/0403M(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin och Antonio López-Istúriz White redogjorde för sina rekommendationer och betänkanden.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen)

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Alessia Maria Mosca för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Danilo Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa och Francisco Assis.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Cristian-Silviu Buşoi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström och David Martin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 13.2.2019, punkt 8.7 i protokollet av den 13.2.2019, punkt 8.8 i protokollet av den 13.2.2019, punkt 8.9 i protokollet av den 13.2.2019, punkt 8.10 i protokollet av den 13.2.2019 och punkt 8.11 i protokollet av den 13.2.2019.

Senaste uppdatering: 12 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy