Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2684(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000135/2018 (B8-0005/2019)

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург

21. Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000135/2018) зададен от João Pimenta Lopes, от името на комисията FEMM, към Комисията: Враждебни реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС (B8-0005/2019)

João Pimenta Lopes разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica и Marijana Petir.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek и Eleonora Forenza.

Изказа се Věra Jourová.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   João Pimenta Lopes, от името на комисията FEMM, относно враждебните реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019);

—   Jadwiga Wiśniewska и Arne Gericke, от името на групата ECR, относно враждебни реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.9 от протокола от 13.2.2019 г.

Последно осъвременяване: 12 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност