Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2684(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000135/2018 (B8-0005/2019)

Debatter :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 12 februari 2019 - Strasbourg

21. Bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000135/2018) från João Pimenta Lopes, för utskottet FEMM, till kommissionen: Backlash för kvinnors rättigheter och jämställdheten i EU (B8-0005/2019)

João Pimenta Lopes utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica och Marijana Petir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek och Eleonora Forenza.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   João Pimenta Lopes, för utskottet FEMM, om bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019);

—   Jadwiga Wiśniewska och Arne Gericke, för ECR-gruppen, om bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.9 i protokollet av den 13.2.2019.

Senaste uppdatering: 12 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy