Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2782(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000134/2018 (B8-0006/2019)

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 22
CRE 12/02/2019 - 22

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

22. Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000134/2018) που κατέθεσε η Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και των συναφών παρεπόμενων ασθενειών (B8-0006/2019)

Η Daniela Aiuto αναπτύσσει την ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Biljana Borzan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová και Francis Zammit Dimech.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Anna Záborská, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Ana Miranda, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz και Dubravka Šuica

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, σχετικά με τις πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων (2018/2782(RSP)) (B8-0097/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου