Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2878(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000132/2018 (B8-0007/2019)

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург

23. Правата на ЛГБТИ лица (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000132/2018), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Съвета: Правата на интерсексуалните лица (B8-0007/2019)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000133/2018), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Правата на интерсексуалните лица (B8-0008/2019)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000006/2019), зададен от Malin Björk от името на групата GUE/NGL, Tanja Fajon и Daniele Viotti, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Roberta Metsola и Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE и Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld и Terry Reintke развиха въпросите.

George Ciamba (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се José Inácio Faria, от името на групата PPE, Julie Ward, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eleonora Forenza и Dobromir Sośnierz.

Изказаха се Věra Jourová и George Ciamba.

Предложенията за резолюция, които се внасят съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени допълнително.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.14 от протокола от 14.2.2019 г и точка 10.15 от протокола от 14.2.2019 г.

Последно осъвременяване: 12 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност