Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2878(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000132/2018 (B8-0007/2019)

Forhandlinger :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 12. februar 2019 - Strasbourg

23. Interkønnedes rettigheder (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000132/2018) af Claude Moraes, for LIBE, til Rådet: Interkønnedes rettigheder (B8-0007/2019)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000133/2018) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Interkønnedes rettigheder (B8-0008/2019)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000006/2019) af Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Tanja Fajon og Daniele Viotti, for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld, for ALDE-Gruppen, Roberta Metsola og Sirpa Pietikäinen, for PPE-Gruppen og Terry Reintke, for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld og Terry Reintke begrundede forespørgslerne.

George Ciamba (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: José Inácio Faria for PPE-Gruppen, Julie Ward for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, og Juan Fernando López Aguilar.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eleonora Forenza og Dobromir Sośnierz.

Talere:: Věra Jourová og George Ciamba.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.14 i protokollen af 14.2.2019 og punkt 10.15 i protokollen af 14.2.2019.

Seneste opdatering: 12. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik