Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2878(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000132/2018 (B8-0007/2019)

Keskustelut :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 12. helmikuuta 2019 - Strasbourg

23. Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000132/2018) – Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet (B8-0007/2019)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000133/2018) – Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet (B8-0008/2019)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000006/2019) – Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tanja Fajon ja Daniele Viotti S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Roberta Metsola ja Sirpa Pietikäinen PPE-ryhmän puolesta ja Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019-2023) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld ja Terry Reintke esittelivät kysymykset.

George Ciamba (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: José Inácio Faria PPE-ryhmän puolesta, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Juan Fernando López Aguilar.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Eleonora Forenza ja Dobromir Sośnierz.

Věra Jourová ja George Ciamba käyttivät puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.14 ja istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.15.

Päivitetty viimeksi: 12. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö