Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2878(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000132/2018 (B8-0007/2019)

Debatten :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 12 februari 2019 - Straatsburg

23. De rechten van interseksuele personen (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000132/2018) van Claude Moraes, namens de commissie LIBE, aan de Raad: De rechten van interseksuele personen (B8-0007/2019)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000133/2018) van Claude Moraes, namens de commissie LIBE, aan de Commissie: De rechten van interseksuele personen (B8-0008/2019)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000006/2019) van Malin Björk namens de GUE/NGL-Fractie, Tanja Fajon en Daniele Viotti, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Roberta Metsola en Sirpa Pietikäinen, namens de PPE-Fractie en Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: De toekomst van de lijst van acties ter bevordering van de gelijkheid van LGBTI-personen (2019-2023) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld en Terry Reintke lichten de vragen toe.

George Ciamba (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door José Inácio Faria, namens de PPE-Fractie, Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, en Juan Fernando López Aguilar.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eleonora Forenza en Dobromir Sośnierz.

Het woord wordt gevoerd doorVěra Jourová en George Ciamba.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.14 van de notulen van 14.2.2019 en punt 10.15 van de notulen van 14.2.2019.

Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid